top of page

DEEJAY JEROME RIDER

DEEJAY JEROME RIDER

Hieronder vind je alle technische info voor wanneer je mij wilt boeken en er al geluid, licht en DJ apparatuur op de feest locatie aanwezig is. Uiteraard kan ik altijd voorafgaand aan de boeking even bellen met de verantwoordelijke persoon op de locatie om één en ander af te stemmen.

DJ RIDER

Als je Deejay Jerome wilt boeken zonder apparatuur, dan gelden onderstaande technische vereisten (m.a.w. de aanwezige apparatuur moet dan voldoen aan de onderstaande bepalingen)

1. APPARATUUR

  • Professioneel geluid, toereikend voor het aantal aanwezige gasten

  • Een degelijk en verzorgd DJ Meubel (op de juiste draaihoogte, tussen 90 cm en 1 meter hoog en aan de linkerkant voldoende ruimte voor het neerleggen van een microfoon)

  • 1 x Pioneer DJM800 of DJM900 DJ Mixer en 2 x Pioneer CDJ2000 NXS of 2 x CDJ3000 (de beide CDJ’s dienen d.m.v. een UTP kabel aan elkaar te zijn gelinkt), of een Pioneer XDJ-RX, XDJ-RX2 of XDJ-XZ (geen XDJ-RX3)

  • Eén bedrade microfoon (draadloos mag ook maar dan altijd incl. reserve batterijen)

  • Monitor box links van de DJ op de grond of op statief aangesloten op de Booth uitgang van de Pioneer Mixer (alleen van toepassing als de zaal speakers verder dan 1 mtr van de dj booth staan)

  • Indien er ook lichtapparatuur aanwezig is dan dient alle lichtapparatuur op 'de automaat' te kunnen functioneren tenzij er een Lightjockey aanwezig is die het licht kan bedienen

Indien niet aan bovenstaande vereisten kan worden voldaan dient dit vooraf schriftelijk met Deejay Jerome te worden afgestemd zodat hij zelf “tegen meerkosten” voor de juiste (DJ, Geluid en Licht) apparatuur kan zorgen en de offerte hierop kan aanpassen. De bovenstaande bepalingen zijn in dat geval niet van toepassing.

2. VOORZIENINGEN & OVERIGE SPECIFICATIES

  • Indien het DJ meubel op een podium staat dan dient er voldoende ruimte over te blijven voor Deejay Jerome om achter de DJ Booth te staan en te kunnen bewegen (vanwege zijn zeer energieke manier van draaien dient deze ruimte minimaal 1 meter diep of ruimer te zijn)

  • Er dienen gratis consumpties aanwezig te zijn voor de DJ vóór, tijdens en na het optreden

  • Beschikbaarheid over parkeerplaats op loopafstand van de locatie. Eventuele parkeerkosten dienen ter plaatse te worden voldaan, of worden, indien vooraf bekend, vooraf op de factuur opgenomen

3. PROMOTIE (bij openbare optredens)

De DJ dient een duidelijke vermelding te krijgen op alle promotionele activiteiten

(in geval van promotionele activiteiten zowel online als offline wordt het DJ logo aangeleverd in hoge kwaliteit, deze kan in verschillende kleuren worden geleverd)
 

Bij het schriftelijk akkoord gaan met de offerte waarop deze Rider van toepassing is, ga ik er vanuit dat aan alle bovenstaand beschreven technische vereisten is voldaan! Als op locatie blijkt dat dit niet zo is, dan behoudt Deejay Jerome zich het recht voor om het optreden niet door te laten gaan. De gemaakte kosten komen in dat geval voor rekening van opdrachtgever, m.a.w. creditering van het vooruit betaalde bedrag is dan niet mogelijk.

Deejay Jerome

Kampenringweg 45D

2803 PE  Gouda

(je kunt natuurlijk ook een Chat bericht sturen)

info@deejayjerome.nl

www.deejayjerome.nl

Volg mijn Playlists op Spotify

Spotify follow my playlists.png

Mijn Spotify Artiesten Account

Spotify follow Deejay Jerome.png

"MY LOVE'S IN THE MUSIC, THE MUSIC'S IN ME"

bottom of page